Provincie Noord-Holland maakt ruimte voor woningbouw: 191.000 nieuwe woningen tot 2030


Regionaal – Noord-Holland heeft tot 2030 maar liefst 191.000 nieuwe woningen nodig. Om aan deze enorme vraag te voldoen, versoepelt de provincie de regels voor woningbouw, zowel in als buiten bestaand stedelijk gebied.

Een groot deel van de nieuwe woningen moet binnen de bebouwde kom van steden en dorpen worden gerealiseerd. Om dit te stimuleren, krijgen gemeenten meer mogelijkheden om woningen te bouwen aan de randen van bestaande bebouwing. Dit is, volgens de provincie, niet alleen goed voor de leefbaarheid in een gemeente, maar biedt ook meer kansen voor mensen om in hun eigen dorp of stad een woning te vinden.

Kleinschalige woningbouw in MRA weer mogelijk
Een opvallende wijziging is dat kleinschalige woningbouw in het Noord-Hollandse deel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) weer mogelijk wordt. Jarenlang was dit verboden, maar nu ziet de provincie de voordelen in van het toevoegen van een aantal woningen in deze gebieden. “Dit draagt bij aan de leefbaarheid, vitaliteit en het voorzieningenniveau”, geven ze aan.

Bouwen in Beschermd Landschap: meer woningen en strengere voorwaarden
Ook in het landelijk gebied versoepelt Noord-Holland de regels. In gebieden met een bijzondere status vanwege ecologische, landschappelijke of cultuurhistorische waarden (Beschermd Landschap) mag straks meer gebouwd worden. Het aantal toegestane woningen wordt verhoogd van 11 naar 25.

Lees het hele artikel