Zuid Holland krijgt 150 miljoen voor grootschalige woningbouw


Voor woningbouwprojecten in 17 grootschalige woningbouwlocaties krijgen 25 gemeenten een bijdrage uit het gebiedsbudget van € 475 miljoen. Hiermee kunnen gemeenten publieke tekorten bij gebiedsontwikkeling (deels);afdekken

Aantrekkelijke woonwijken

De gebiedsbudgetten zijn gereserveerd voor 17 NOVEX locaties voor grootschalige woningbouw. De bijdragen zijn voor het inrichten van aantrekkelijke woonwijken, bijvoorbeeld door investeringen in groen, pleinen, verduurzaming en het verplaatsen van belemmerende activiteiten. Het gebiedsbudget stimuleert, samen met de € 6 miljard uit het Mobiliteitsfonds, de bouw van tenminste 240.000 woningen. Zuid Holland krijgt dus 150 miljoen.

Lees hier het volledige artikel