Niet speculatie, maar huizentekort drijft prijs op


Er is een tekort aan woningen omdat er de afgelopen jaren te weinig gebouwd is. Dat ligt niet aan ontwikkelaars en aannemers, maar aan overheden die te weinig woningbouwgrond beschikbaar hebben gesteld. Dwing gemeentes om voldoende grond voor huizen te bestemmen, betoogt architect Caspar Mol.

Een wijdverbreide misvatting is dat speculanten woningprijzen opdrijven. Dat is niet zo. Prijzen worden bepaald door wat kopers bereid zijn te betalen. Als een verkoper meer wil hebben dan de marktwaarde, verkoopt de woning niet. Als hij minder vraagt, bieden ­gegadigden tegen elkaar op tot de marktprijs.

Wat prijzen opdrijft is dat er meer vraag is dan aanbod (veel kopers azen op dezelfde woning) en lage rentes waardoor mensen beschikking hebben over meer geld. Er is een woningtekort omdat er de afgelopen twaalf jaar te weinig gebouwd is. Dat ligt niet aan ontwikkelaars en aannemers, die willen wel, het komt omdat overheden te weinig woningbouwgrond beschikbaar hebben gesteld. Helaas is hier een perverse prikkel: hoe minder er gebouwd mag worden, hoe hoger de (grond)prijzen, en dus hoe meer inkomsten voor de overheid.

Lees het hele artikel