Wat is de oplossing voor de woningnood, volgens jullie?


De huizenmarkt is oververhit; er zijn te weinig huur- en koopwoningen en er worden er te weinig bijgebouwd. Wat is de oplossing? De Nieuws BV besluit haar luisteraars daarover te bevragen. Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft, neemt een paar ideeën door.

‘Ik denk dat de huizenprijzen de komende jaren nog doorstijgen, zeker als de rente zo laag blijft als dat hij nu is’, waarschuwt Boelhouwer. ‘Ook met de productie gaat het niet echt goed. We hebben afgelopen jaar toch weer wat minder woningen gebouwd dan het jaar ervoor, dus ook het woningtekort gaat de komende twee jaar (…) oplopen.’

Oplossing 1: gemeentes moeten verplicht worden onderdak te verzorgen voor hun burgers.

Boelhouwer: ‘Dat is een politieke keuze, maar het staat wel in de grondwet. En dat doen gemeentes ook als er mensen met kinderen op de stoep van het gemeentehuis staan; dan worden die vaak wel gehuisvest. Maar je zou van gemeentes, inderdaad, meer verwachten. Het tegenovergestelde gebeurt soms: dat vakantieparken ontruimd worden. Je zou eerder verwachten dat die worden ingezet om mensen die dakloos zijn op te vangen. Daar hebben we er naar schatting van het Centraal Bureau voor Statistiek zo’n veertigduizend van. Maar in de praktijk zijn dat er meer, we weten niet precies hoeveel. Dus ja: gemeentes zouden hun grondwettelijke taak meer en beter kunnen uitvoeren. Er is nog geen juridische uitspraak in die zin dat het Rijk of de gemeente wordt gedagvaard. Maar in feite staat er in de Grondwet, artikel 12, dat iedereen recht heeft op fatsoenlijke huisvesting. Dus dat komen ze niet na.’

Lees het hele artikel hier