Voortgang nieuwbouw Molenblik Medemblik, een nieuwe wijk met 216 nieuwe woningen


MEDEMBLIK – Medemblik werkt aan een nieuwe woonwijk aan de rand van de kern Medemblik. Een nieuwe waterrijke woonwijk met daarin ruimte voor circa 200 duurzame woningen. De wijk voorziet in de woningbouwbehoefte en levert een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing en verjonging van de woningvoorraad in Medemblik. Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk ten zuidwesten van de kern Medemblik.

In mei 2020 heeft het college bericht over de intentieovereenkomst, de projectnaam Molenblik en de motie ‘procentuele verhoging van te bouwen woningen in het goedkope segment’. De afgelopen periode is hard gewerkt. De ontwikkelingen die nu spelen zijn:

Lees hier verder…