Stadsbestuur Roosendaal: ‘Overkapping A58? Prachtig plan, maar even pas op de plaats’


ROOSENDAAL – Het overkappen van de A58 door Roosendaal? Prachtig plan, maar het gaat nu te ver om echt te gaan onderzoeken of zo’n ambitieus voorstel haalbaar is. Burgemeester en wethouders willen wel nagaan of marktpartijen, zoals (wegen-)bouwbedrijven, geïnteresseerd zijn in zo’n plan. 

Ook kan worden gepolst wat provincie en Rijk ervan vinden. Zo reageert het Roosendaalse college van B en W op het plan van de PvdA-fractie om een deel van de A58 door de stad te overkluizen. 

Acht woonwijken

De PvdA-fractie met Michael Yap en Paul Klaver presenteerde het plan in juni. Het moet een einde maken aan het gegeven dat Roosendaal de enige stad in Brabant is, waar nog een snelweg doorheen loopt. ,,De A58 doorsnijdt acht woonwijken. Een groot gedeelte van de inwoners van Roosendaal woont ten zuiden ervan, maar veel stedelijke voorzieningen en werklocaties liggen ten noorden van de A58″, lichtten Yap en Klaver in het voorjaar toe.

Lees het hele artikel