Peter Boelhouwer: ‘Zelfs als je krapte oplost, stijgen de prijzen nog’


Hij is dé woningmarktdeskundige van Nederland. Logisch dus dat hoogleraar Housing Systems Peter Boelhouwer als nieuwe voorzitter van de Woon Award 2021 alle (f)actoren meeweegt als hij beoordeelt hoe we in Nederland de woningnood aanpakken. ‘Twintig jaar slecht beleid, poets je niet even weg.’

Op 17 november wordt tijdens  het Nationale Vastgoed Diner in Rotterdam de eerste Vastgoedmarkt Woon Award uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan recente projecten die in kwantiteit en/of kwaliteit bijdragen aan het oplossen van de woningnood in ons land.  De jury bestaat behalve uit voorzitter Peter Boelhouwer (TU Delft) uit Floor Milikowski (Schrijver/journalist), Hamit Karakus (Platform 31), Chris Kuijpers (Ministerie van Binnenlandse Zaken) en Robert Paling (Vastgoedmarkt).

Boelhouwer constateert tevreden dat de woningnood intussen ook door het rijk wordt erkend als een nationale kwestie, waar deze tot voor kort naar zijn smaak ‘weggemoffeld’ werd. ‘Dat er een tekort is, wordt alleen nog in macro-economisch perspectief door mensen als de Hans de Geus en Peter Hein van Mulligen van het CBS ter discussie geteld. Die stellen dat er ten opzichte van het aantal huishoudens niet of nauwelijks een tekort is. Het klopt dat er op die manier van oudsher een tekort van rond de twee procent is, alleen vertaalt dat tekort zich nu in versterkte mate dat jongeren niet kunnen starten met hun wooncarrière en veel huishoudens inwonen. Je kunt niet net doen of het voor hen allemaal een bewuste keuze is om thuis te blijven wonen of een woning te delen.’

Lees het hele artikel