‘Met bouwen in het weiland is wooncrisis makkelijk op te lossen’


Nederland kan in de komende jaren met gemak een miljoen woningen bouwen en de schaarste op de woningmarkt aanpakken. Maar dan moet er wel in groen gebied gebouwd worden, stelt het Economisch Instituut voor de Bouw.

In een nieuw onderzoek wijst het instituut achttien locaties aan bij grotere steden waar zeker zo’n 400.000 woningen extra kunnen verrijzen. Die huizen in ruim opgezette wijken passen volgens EIB-directeur Taco van Hoek prima in het agrarische gebied en de omliggende natuur.

‘Bij de verkiezingen hebben partijen aangegeven dat zij een miljoen woningen willen bouwen, maar het gebrek aan goede bouwlocaties is een bottleneck’, zegt Van Hoek over het onderzoek. ‘Maar er is geen reden waarom die er niet zouden zijn. Het ligt aan het ruimtelijke ordeningsbeleid waarbij niet in het groen, maar eerst in de stad gebouwd moet worden.’ Met de voorbeelden hoopt hij dat dogma te doorbreken tijdens de formatie. Hij wil met de opgestelde kaarten laten zien dat slechts een beperkt deel van de ruimte wordt bebouwd.

Lees het volledige artikel