Gezocht: 150 voetbalvelden voor stadsdistributie in G40


Door bevolkingsgroei, vergrijzing, toenemende e-commerce en stedelijke verdichting is er behoefte tot 2050 aan 15 miljoen vierkante meter voor stadsdistributie. Binnen de gemeentegrenzen van de veertig grootste Nederlandse steden moet hiervoor aan ruimte minstens 150 voetbalvelden bijkomen.

De afgelopen maand waren alle ogen gericht op initiatiefnemer Wim Beelen die zijn 220.000 m2 bvo omvattende Amsterdam Logistic Cityhub (ALC) verkocht voor 307 miljoen euro aan het beursgenoteerde vastgoedbedrijf CTP. Het project is eind volgend jaar operationeel. Volgens CTP en Beelen zet ALC de nieuwe standaard voor stadsdistributie.

Minder spraakmakend, maar zeker ook interessant en omvangrijk, is City Logistics Innovation Campus (CLIC). Op CLIC, dat komende jaren verrijst nabij Lijnden, aan de westkant van Amsterdam, gaan bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan de oplossingen voor de stadslogistiek van de toekomst. Met het 120.000 m2 omvattende project van het Brabantse Somerset Capital Partners is een investering van ruim 250 miljoen euro gemoeid. CLIC fungeert en faciliteert hierin als logistieke hub, een centraal overslagpunt voor goederen, en innovatiecampus met alle faciliteiten.

Lees het hele artikel