Bouwinstituut: ‘Zet half miljoen woningen op landbouwgrond’


Woningtekort In tien jaar moeten een miljoen woningen worden bijgebouwd. De helft daarvan zou volgens bouwinstituut EIB op het platteland moeten komen.

Er moeten meer huizen op het platteland worden gebouwd. Van de een miljoen huizen die de komende tien jaar gerealiseerd dienen te worden om de woningnood en bevolkingsgroei het hoofd te bieden, kan circa de helft in het buitengebied worden gebouwd. Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) op basis van onderzoek dat het op eigen initiatief heeft uitgevoerd en dat dinsdag is gepubliceerd.

Het EIB heeft de bouwplannen in zeven provincies waar de woningnood momenteel het grootst is, onder de loep genomen en constateert dat driekwart van de huidige plannen in die provincies zich richt op ‘binnenstedelijke’ bouwprojecten. In de Randstadprovincies ligt dat percentage nog hoger, 85 procent.

Lees het hele artikel