Bouw van 3.000 woningen in Schiedam officieel gestart


Met de ondertekening van de koopovereenkomst voor de grond door burgemeester Lamers van Schiedam en de directie van Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) is op 29 september het startsein gegeven voor woningbouw op Schieveste. 

Door deze handeling werd de aankoop van de grond voor bouwvlak A, waarop de eerste circa 1.200 woningen zijn voorzien, een feit. Burgemeester Lamers gaf die middag ook opdracht aan de Civiele Aannemerscombinatie Schieveste (CAS) voor het bouw- en woonrijp maken van deze locatie. Op één van de belangrijkste OV-knooppunten in de zuidelijke Randstad zal een grootstedelijk stuk stad verrijzen met koop- en huurwoningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen.  

3.000 woningen
Ontwikkelcombinatie Schieveste zal hier uiteindelijk circa 3.000 woningen realiseren. Schiedam doet hiermee een belangrijke bijdrage aan de Verstedelijkingsopgave voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

Lees het hele artikel