Dagelijkse archieven: 15/07/2021HAARLEMMERMEER Hoe kunnen we intensiever samenwerken om de woningbouw te versnellen en de bestaande betaalbare woningvoorraad beter te benutten? Dat is een van de centrale vragen waar het woonakkoord Amstelland-Meerlanden antwoord op geeft. Tot 2030 moeten er in de regio ruim 38.000 woningen bij. Het Woonakkoord 2021-2025, aangegaan door de provincie, […]

Woonakkoord moet zorgen voor meer betaalbare woningen