Maandelijkse archieven: december 2020BREDA – De bouw van 110 sociale huurwoningen in de Heuvel in Breda dreigt verdere vertraging op te lopen door agendadruk van de gemeenteraad. En dat geldt voor nog twee bouwplannen: Tuinen van Genta (175) en Heilaarstraat (50). Er komt een extra raadssessie. Woningcorporatie WonenBreburg trekt aan de bel bij […]

Bouw honderden woningen Breda dreigt vertraging op te lopen door ...Vraag naar landbouwgrond voor andere doelen is groot. Nadenken hoe we de regie zelf in handen houden. “Boeren kunnen hun trekkers alvast met de neus naar Den Haag zetten. Het geharrewar over stikstof-, fosfaat- en mestrechten is nog maar een voorspel. Het echte gevecht om de grond moet nog beginnen. […]

‘Echte gevecht om grond moet nog beginnen’


AMSTERDAM – Ondanks de coronacrisis blijft immigratie de Nederlandse bevolkingsgroei aanjagen, stelt demograaf Jan Latten in zijn raming voor 2020. Voor het coronajaar komt het migratiesaldo uit op circa 63 duizend personen. Dat betekent dat er 63 duizend meer migranten in Nederland arriveerden dan er vertrokken, becijfert professor Latten die zijn […]

Nederland nog dichter bevolkt