10.000 woningen meer nodig. Dit onderzoek laat zien dat de woningmarkt in Noord-Nederland nog heter is dan we al dachten


Om de oververhitte woningmarkt in Noord-Nederland af te koelen, moeten er veel meer huizen gebouwd worden dan de overheid en belangenbehartiger Aedes tot dusverre hebben bepleit.

In het Noorden moeten volgens een onderzoek van adviesbureaus KAW en Ortec Finance 10.000 woningen meer kunnen worden gebouwd door woningcorporaties dan aanvankelijk gepland is.

Miljarden nodig voor woningmarkt

Met die bouw is voor het noorden een bedrag van ongeveer twee miljard euro nodig. Voor heel Nederland is volgens de onderzoekers een veelvoud van dat bedrag nodig om de woningmarkt vlot te trekken.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van 25 noordelijke woningcorporaties. Volgens de onderzoekers speelt de landelijke overheid een cruciale rol in het oplossen van de wooncrisis. Er moet veel meer geld voor worden uitgetrokken en op lokaal niveau moeten bestuurders meer speelruimte krijgen om woonwijken te vernieuwen of te vervangen.

Lees het hele artikel